Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μια αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην εμμηνόπαυση.
Έρευνα επιβεβαιώνει την ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην εμμηνόπαυση και την κατάθλιψη

Οι έρευνες έχουν συμπεράνει ότι τα μεταβατικά στάδια της εμμηνόπαυσης, ιδιαίτερη η περιεμμηνόπαυση και η πρώιμη μετεμμηνόπαυση, συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης εξαιτίας των ανισορροπιών που συμβαίνουν στα επίπεδα των ορμονών. Πράγματι, οι οδηγίες για την κατάθλιψη της περιεμμηνόπαυσης, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Menopause αναφέρουν ότι:

– Η περιεμμηνόπαυση είναι μια ευάλωτη περίοδος για τις γυναίκες και μπορεί να αναπτύξουν καταθλιπτικά συμπτώματα και μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια.

– Ο κίνδυνος καταθλιπτικών συμπτωμάτων αυξάνεται κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης ακόμα και σε γυναίκες χωρίς κανένα ιστορικό μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

Μία νέα μελέτη που μας έρχεται από την Τουρκία και που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες στο Menopause, επιβεβαίωσε τη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και στην κατάθλιψη, και σύνδεση ανάμεσα σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και στα καταθλιπτικά επεισόδια μετά από εμμηνόπαυση.

Η επιστημονική ομάδα εξέτασε 485 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (Τουρκάλες) ηλικίας 35-78 ετών για να αξιολογήσουν τη συχνότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τις βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές μεταβλητές που εμπλέκονται, καθώς και τα επίπεδα φόβου του θανάτου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το 41% των συμμετεχόντων ανέφερε τη βίωση κάποιου είδους κατάθλιψης. Η ομάδα ωστόσο αναφέρει ότι αυτό το ποσοστό είναι παραπλανητικά λανθασμένο λόγω της μικρής σχετικά ηλικίας των συμμετεχόντων (καθώς η μέση ηλικία ήταν τα 56.3 έτη ζωής).

Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μια αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην εμμηνόπαυση
Οι ψυχοκοινωνικές και βιολογικές μεταβλητές που ανακάλυψε η ομάδα να συσχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι:

– Απώλεια του συζύγου λόγω θανάτου ή διαζυγίου

– Κατανάλωση αλκοόλ

– Οποιαδήποτε πάθηση που απαιτεί συνεχή φαρμακευτική αγωγή

– Κάθε σωματικός περιορισμός

– Διαγνωσμένη ψυχική ασθένεια

– 4 ή παραπάνω παιδιά εν ζωή.

«Το βασικό σημείο εδώ είναι ότι οι γυναίκες που βρίσκονται υπό την πίεση πολύ στρες, που ζουν σημαντικά γεγονότα, που έχουν ήδη προβλήματα υγείας και ειδικά ιστορικό κατάθλιψης, είναι αυτές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο», ξεκαθαρίζει στο everydayhealth η γιατρός Stephanie Faubion. Προσθέτει: «Γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη κατάθλιψης στη μέση ηλικία είναι ένα προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης». Καμία συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη και στον φόβο θανάτου.

Σχόλια πάνω στα αποτελέσματα της έρευνας
«Τα ευρήματα αυτής της έρευνας στην οποία συμμετείχαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και δίνουν έμφαση στην συχνή εμφάνιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στη μέση ηλικία, ειδικά σε όσες έχουν ιστορικό κατάθλιψης ή άγχους, προβλήματα υγείας και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες όπως σημαντικές αλλαγές στη ζωή. Οι γυναίκες και οι ειδικοί που ενδιαφέρονται γι’ αυτά χρειάζεται να έχουν καλή ενημέρωση και πληροφόρηση σε σχέση με την εμμηνόπαυση συνολικά ως στάδιο και να προσθέτουν ως παράγοντα την ευαλωτότητα της διάθεσης», εξήγησε ο Dr. Faubion στη συνέντευξη τύπου που αφορούσε την έρευνα.

Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν ότι αυτές οι γυναίκες ήρθαν μόνες τους στην κλινική και δεν αποτελούν με βεβαιότητα αντιπροσωπευτικό δείγμα των γυναικών εκεί έξω. Γι’ αυτό και επισημαίνεται ότι το ποσοστό της εμφάνισης κατάθλιψης είναι μάλλον μεγαλύτερο στον γενικό πληθυσμό.

Ο ο Dr. Faubion κλείνει λέγοντας: «Αυτή η έρευνα ενισχύει το γεγονός ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα προβλήματα διάθεσης και ψυχολογίας των γυναικών κατά τη μέση ηλικία, επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτά». Η θεραπεία με ένα αντικαταθλιπτικό θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μείζονα κατάθλιψη, ασχέτως του πότε αυτή συμβαίνει.

Αλλά πολλές φορές ακόμα η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αρκετή για να βελτιώσει τη διάθεση και μια ορμονική θεραπεία μπορεί επίσης να έχει άμεση επίδραση στα καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων της εμμηνόπαυσης.

Πηγή:

www.everydayhealth.com/menopause/new-study-confirms-strong-connection-between-menopause-and-depression

https://enallaktikidrasi.com/